Syarat Penggunaan Laman Web Airplanes-Online.com

Selamat datang ke tapak web ini ('Laman Web', atau 'Tapak'), yang dimiliki dan disediakan oleh Epagentry Design Studios, LLC, ('Epagentry') sebuah syarikat yang dianjurkan dan wujud di bawah undang-undang Negeri Texas. Istilah 'kami' atau 'kami' atau 'kami' merujuk kepada pemilik tapak web. Istilah 'anda' atau 'pengguna' merujuk kepada penonton Laman Web.

Sila semak dengan teliti perjanjian terma dan syarat ('Perjanjian') yang disertakan pada halaman ini. Ambil perhatian bahawa dengan memasukkan, mengakses, menyemak imbas, menyerahkan maklumat kepada, memuat turun bahan daripada, atau sebaliknya menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini. Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini, jangan gunakan Laman Web ini.

Laman Web berhak untuk mengemas kini atau mengubah suai Perjanjian pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Penggunaan Laman Web ini oleh anda selepas sebarang perubahan tersebut merupakan persetujuan anda untuk mengikuti dan terikat dengan Perjanjian seperti yang telah diubah.Dasar Privasi

Dasar Privasi di Laman Web ini (lihat pautan di bahagian bawah halaman ini) termasuk maklumat mengenai pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda. Dengan melihat Laman Web ini, anda membenarkan kami menggunakan maklumat dan bahan tersebut yang dikumpul oleh Laman Web di bawah Dasar Privasi kami. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar ini, jangan gunakan Laman Web ini.

Perjanjian Terma dan Syarat

Kandungan halaman Laman Web ini adalah untuk maklumat umum dan kegunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Laman Web ini disediakan sebagaimana adanya, dan kami mahupun mana-mana pihak ketiga tidak memberikan sebarang waranti atau jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di Laman Web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami secara nyata mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan sedemikian setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa jenis kerosakan, termasuk, tanpa had, kerosakan khas atau berbangkit, yang timbul daripada akses anda kepada, atau ketidakupayaan untuk mengakses, Laman Web ini atau penggunaan anda, atau bergantung kepada, kandungan Laman Web ini.

Penggunaan anda terhadap sebarang maklumat atau bahan di Laman Web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik. Pembiakan adalah dilarang.

Laman Web ini mungkin termasuk pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda memberikan maklumat lanjut. Mereka tidak menandakan bahawa kami menyokong tapak web. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan pemilik Laman Web, ahli gabungannya dan mana-mana pengarah, pekerja, ejen dan kontraktor masing-masing tidak berbahaya daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, kerosakan, kerugian, kos (termasuk, tanpa had, yuran peguam yang berpatutan ) atau perbelanjaan lain yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada atau daripada (i) pelanggaran anda terhadap Terma dan Syarat ini atau (ii) aktiviti anda berkaitan dengan Laman Web ini.

T-29 Flying Classroom, histoire et photographies

Convair T-29 Flying Classroom, histoire et photographies

Boeing B-29 Superfortress FiFi de la Commemorative Air Force, l'un des deux B-29 survivants encore en état de vol, photographies, histoire

Boeing B-29 Superfortress FiFi de la Commemorative Air Force, l'un des deux B-29 survivants encore en état de navigabilité et en état de vol.

Boeing B-29 Superfortress Peachy , un bombardier survivant de la Seconde Guerre mondiale exposé à Pueblo, Colorado

Peachy, l'un des super-bombardiers survivants du Boeing B-29 Superfortress.

Bombardier à réaction Convair YB-60, la version à ailes en flèche du B-36 Peacemaker, conception, histoire, photographies

Bombardier à réaction Convair YB-60, la version à ailes en flèche du B-36 Peacemaker, conception, histoire, photographies.

Boeing B-29 Superfortress Miss America 62, un bombardier survivant de la Seconde Guerre mondiale exposé au Jimmy Doolittle Air & Space Museum de Travis Air Force Base

Miss America 62, l'un des super-bombardiers survivants du Boeing B-29 Superfortress, à Travis AFB en Californie.

Collection de cartes postales anciennes de l'aviation militaire et de la base aérienne

Avions du passé Collection de cartes postales anciennes de l'aviation militaire et des bases militaires.

Historique, déploiement et photographies de Dassault Rafale

Historique, déploiement et photographies de Dassault Rafale.

Les premiers propliners du passé, les DC-3, DC-6, DC-7, Constellation, Electra, Convair 240 et plus, avec photos

Les premiers propliners du passé, les DC-3, DC-6, DC-7, Constellation, Electra, Convair 240 et plus, avec photos

Histoire de l'avion de ligne commercial Douglas DC-3, C-47 et autres variantes, et photographies

Histoire, variantes et photographies de l'avion de ligne commercial Douglas DC-3.

Musée de l'aviation à Robins Air Force Base, Warner-Robins, Géorgie, avec des photographies d'avions historiques sélectionnés, une carte, des indications routières

Musée de l'aviation à Robins Air Force Base, Warner-Robins, Géorgie, avec des photographies d'avions historiques, carte, parking, itinéraires.

Convair B-36J Peacemaker restauré et exposé près de Wright-Patterson AFB, à Dayton, Ohio

USAF Convair B-36J Peacemaker restauré et exposé près de Wright-Patterson AFB, à Dayton, Ohio.

Histoire, déploiement et photographies du Lockheed-Martin F-22 Raptor de l'U.S. Air Force

Histoire, déploiement et photographies du Lockheed-Martin F-22 Raptor de l'U.S. Air Force.

Consolidated B-24 Liberator, spécifications, photographies, usines d'assemblage, numéros de production, avions B-24 survivants

Histoire, spécifications, photographies, récapitulatif de la production et avions B-24 survivants de l'U.S. Air Force Consolidated B-24 Liberator.

Art du nez d'avion, art du nez de bombardier, art du nez de la Seconde Guerre mondiale, photographies d'art du nez, pin-ups, sujets, artistes, art du nez d'aujourd'hui

Art du nez des avions militaires, art du nez des bombardiers, art du nez des avions de la Seconde Guerre mondiale, pin-ups, artistes, photographies et art du nez des avions d'aujourd'hui.

Boeing B-29 Superfortress 'Big Red' Numéro de série 44-84053 sur l'affichage à Robins Air Force Base, Warner-Robins, Géorgie

Boeing B-29 Superfortress super bombardier survivant exposé près de Robins AFB, Géorgie